€14,50
Geschikt voor alle aluminium ,stalen, hoogglans, gepolijste en geanodiseerde velgen. Biologisch afbreekbaar Bevat geen schadelijke zuren en is PH neutraal Gelachtige substantie die heel goed aan de velgen hecht voor...
Sku:
Vendor: Detailaddicts
  • Geschikt voor alle aluminium ,stalen, hoogglans, gepolijste en geanodiseerde velgen.
  • Biologisch afbreekbaar
  • Bevat geen schadelijke zuren en is PH neutraal
  • Gelachtige substantie die heel goed aan de velgen hecht voor optimale werking

 

Gebruiksaanwijzing:
Eenvoudig op de velg spuiten, 2-4 minuten laten inwerken en daarna met de hogedruk reiniger schoonspuiten.
Alu-Teufel -Speciaal® is biologisch afbreekbaar.

Alu-Teufel Speciaal® reinigt probleemloos alle aluminium en/of stalen velgen.
De speciaal reiniger voor hoogglans verchroomde, gepolijste of geanodiseerde velgen.

Alu- Teufel -Speciaal® beschermt tevens wielsierringen, hard verchroomde bumpers en sierlijsten tegen roest en is daarbij zo mild dat het geen lak, kunststof of rubber aantast.
Het reinigt probleemloos, middel tot zeer sterke vervuilingen, remstof waar al jaren niets aan gedaan is verdwijnt als sneeuw voor de zon.
Tevens verwijdert het ook hardnekkige vervuiling zonder de behandelde oppervlakte aan te tasten en heeft deze speciale reiniger een beschermde werking voor alle metalen.
Maak uw velgen wekelijks schoon met Alu tufel.

Ingrediënten: Ingrediënten volgens de Detergentenrichtlijn Bijlage. VII D, EC -648/2004 SODIUM AQUA Thioglycolate Natriumlaurethsulfaat capryl GLUCOSIDE XANTHAANGOM COUMARIN HEXYL CINNAMAL COLOR


Waarschuwingen volgens de CLP-verordening
bijtende Signaalwoord : Waarschuwing
Gevarenaanduidingen: H302 Schadelijk bij inslikken. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
veiligheid:
P260: Mist / dampen / spray niet inademen.
P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P305 + P351 + P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen. Ga door met spoelen. P301 + P312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P302 + P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. P330: mond spoelen