€99,00
Verbeterde EVO formules Coating met topcoat voor iedereen Ongekende duurzaamheid en waterafstotendheid GYEON Q² SYNCRO EVO bevat een nieuwe formule met verbeterde duurzaamheid, 2 laagjes zijn al genoeg i.p.v. 3 of...
Sku: GY-SYN-EVO-LB
Vendor: Gyeon
 • Verbeterde EVO formules
 • Coating met topcoat voor iedereen
 • Ongekende duurzaamheid en waterafstotendheid
Kenmerken

Verpakking bevat:

 • Q² MOHS EVO 30/50 ml
 • Q² SKIN EVO 30/50 ml
 • Q²M Coating Applicator (small)
 • Handleiding
 • Onderhoudsboekje
 • Stickers

Basis eigenschappen

 • Gemiddeld verbruik: 30+30ml/auto
 • Hardheid: 9H
 • Contacthoek: >120 graden
 • pH bestendigheid: 2-11
 • Laagdikte: 0,2-0,5qm
 • Duurzaamheid: tot 50 maanden/50.000km
Gevareninformatie
 

 

 

 

H226: Brandbare vloeistof en damp
H304: Kan dodelijk zijn bij inslikken en in de luchtwegen terechtkomt
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H315: Veroorzaakt huidirritatie
H318: Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen