Detailaddicts

GYEON - Q² FabricCoat

Nog geen beoordelingen
Normale prijs
€44,79
Normale prijs
€55,99
Aanbiedingsprijs
€44,79
  • Duurzame waterafstotende coating voor textiel
  • Duurzame barriere tegen water en vuil
  • Perfect voor cabriodaken
  • Verbruik ongeveer 80ml per m²
Gevareninformatie
H226: Brandbare vloeistof en damp
H304: Kan dodelijk zijn bij inslikken en in de luchtwegen terechtkomt
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H372: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
  • Deel op social media
Wishlist Add to Wishlist
GYEON - Q² FabricCoat
GYEON - Q² FabricCoat
Normale prijs
€44,79
Normale prijs
€55,99
Aanbiedingsprijs
€44,79
GYEON - Q² FabricCoat