Detailaddicts

GYEON - Q²M Tar 500ML

Nog geen beoordelingen
Normale prijs
€14,39
Normale prijs
€17,99
Aanbiedingsprijs
€14,39
  • Lost organisch materiaal zoals teer op
  • Veilig voor alle oppervlakken
  • pH neutraal
  • Gemakkelijk in gebruik
Handleiding
  • Spray Q²M Tar direct op het te behandelen oppervlak of via een doek.
  • Geef het product de tijd om de vervuiling zacht te maken.
  • Zachtjes wrijven met een microvezeldoek met een beetje Q²M Tar in de doek tot het plekje weg is.
  • Doek na gebruik niet wassen in de wasmachine. Alleen handwas of weggooien.
  • Bij voorkeur het oppervlak erna wassen met goed warm water en een beetje shampoo.H226: Brandbare vloeistof en damp
H304: Kan dodelijk zijn bij inslikken en in de luchtwegen terechtkomt
H315: Veroorzaakt huidirritatie
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H318: Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

  • Deel op social media
Wishlist Add to Wishlist
GYEON - Q²M Tar 500ML
GYEON - Q²M Tar 500ML
Normale prijs
€14,39
Normale prijs
€17,99
Aanbiedingsprijs
€14,39
GYEON - Q²M Tar 500ML