€39,99
Beschermt sierlijsten en harde kunststof onderdelen Voorkomt oxidatie en verlies van helderheid Herstelt en beschermt Inhoud: 30ml De Gyeon Q2 Trim is het meest technisch geavanceerde product om uw sierlijsten en kunststof onderdelen...
SKU: GYTRIM30
Leverancier: Gyeon
  • Beschermt sierlijsten en harde kunststof onderdelen
  • Voorkomt oxidatie en verlies van helderheid
  • Herstelt en beschermt
  • Inhoud: 30ml
Kenmerken
  • Q2 Trim 30ml
  • 1 applicator pad
  • 4 suede applicators
Handleiding

Let op: indien je nog een pipetje hebt en gebruikt dan deze er nooit op laten zitten na gebruik. Het zachte materiaal is ademend en de coating zal dan op termijn uitharden.

 

 


H304: Kan dodelijk zijn bij inslikken en in de luchtwegen terechtkomt
H315: Veroorzaakt huidirritatie
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen